เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049212
หมายเลขทรัพยากรi00128595
บาร์โค้ด2000006826
เล่มปีที่ 17,ก.ค.2557
ฉบับ6
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า16 ก.ย. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม0