เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054663
หมายเลขทรัพยากรi00128548
บาร์โค้ด2000006806
เล่มปีที่ 2557 ฉบับ 8 สิงหาคม 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า12 ก.ย. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม1