เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049104
หมายเลขทรัพยากรi00128514
บาร์โค้ด2000006775
เล่มปีที่ 14ฉบับที่161 ก.ค. 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า11 ก.ย. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม0