เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055986
หมายเลขทรัพยากรi00130756
บาร์โค้ด200000677
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 DVD / VCD
วันที่นำเข้า3 มี.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0