เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049579
หมายเลขทรัพยากรi00134354
บาร์โค้ด2000006722
เล่มปีที่ 37,มกราคม-เมษายน 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า29 ส.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0