เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049212
หมายเลขทรัพยากรi00128150
บาร์โค้ด2000006716
เล่มปีที่ 17,พ.ค.2557
ฉบับ4
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า21 ส.ค. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม1