เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054663
หมายเลขทรัพยากรi00128119
บาร์โค้ด2000006707
เล่มปีที่ 2557ฉบับที่7
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า19 ส.ค. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม0