เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049104
หมายเลขทรัพยากรi00128011
บาร์โค้ด2000006651
เล่มปีที่ 14ฉบับที่160 มิ.ย. 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า6 ส.ค. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม0