เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00052803
หมายเลขทรัพยากรi00138680
บาร์โค้ด2000006607
เล่มปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (ม.ค./มิ.ย.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า31 ต.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0