เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049445
หมายเลขทรัพยากรi00127958
บาร์โค้ด2000006599
เล่มปีที่ 36 ฉบับที่ 3 พ.ค.-มิ.ย.2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า5 ส.ค. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม0