เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049212
หมายเลขทรัพยากรi00127930
บาร์โค้ด2000006578
เล่มปีที่ 17 เมษายน 2557
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า24 ก.ค. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม0