เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00127839
บาร์โค้ด2000006492
เล่มปีที่ 36ฉบับที่423, กรกฎาคม 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า4 ก.ค. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม0