เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049104
หมายเลขทรัพยากรi00127732
บาร์โค้ด2000006431
เล่มปีที่ 14ฉบับที่159 พฤษภาคม 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า7 มิ.ย. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม0