เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049445
หมายเลขทรัพยากรi00127692
บาร์โค้ด2000006391
เล่มปีที่ 36 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า1 มิ.ย. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม0