เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049104
หมายเลขทรัพยากรi00127644
บาร์โค้ด2000006328
เล่มปีที่ 14ฉบับที่158 เม.ย.2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า14 พ.ค. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม0