เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049104
หมายเลขทรัพยากรi00127574
บาร์โค้ด2000006249
เล่มปีที่ 13ฉบับที่157 มีนาคม2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า25 เม.ย. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม0