เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049445
หมายเลขทรัพยากรi00127513
บาร์โค้ด2000006189
เล่มปีที่ 36,ม.ค. - ก.พ. 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า1 เม.ย. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม0