เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049212
หมายเลขทรัพยากรi00127421
บาร์โค้ด2000006103
เล่มปีที่ 16,ธันวาคม2556
ฉบับ11
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า11 มี.ค. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม0