เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049536
หมายเลขทรัพยากรi00127395
บาร์โค้ด2000006079
เล่มปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (ม.ค./มิ.ย.) 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า6 มี.ค. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม8