เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049104
หมายเลขทรัพยากรi00127385
บาร์โค้ด2000006070
เล่มปีที่ 13ฉบับที่155 มกราคม2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า5 มี.ค. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม0