เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049445
หมายเลขทรัพยากรi00127312
บาร์โค้ด2000006015
เล่มปีที่ 35ฉบับที่ 5 (2556)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า21 ก.พ. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม0