เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049104
หมายเลขทรัพยากรi00127233
บาร์โค้ด2000005973
เล่มปีที่ 13ฉบับที่154 ธ.ค.2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า3 ก.พ. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม0