เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00052803
หมายเลขทรัพยากรi00138683
บาร์โค้ด2000005962
เล่มปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (ก.ค./ธ.ค.) 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า31 ต.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0