เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049104
หมายเลขทรัพยากรi00127197
บาร์โค้ด2000005951
เล่มปีที่ 13ฉบับที่153 (2556)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า26 ม.ค. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม0