เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049212
หมายเลขทรัพยากรi00125311
บาร์โค้ด2000005818
เล่มปีที่ 16,2556
ฉบับ9
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า28 พ.ย. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม0