เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049104
หมายเลขทรัพยากรi00123850
บาร์โค้ด2000005726
เล่มปีที่ 13ฉบับที่151(2556)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า3 พ.ย. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม0