เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049212
หมายเลขทรัพยากรi00122622
บาร์โค้ด2000005651
เล่มปีที่ 16,2556
ฉบับ7
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า2 ต.ค. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม0