เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049104
หมายเลขทรัพยากรi00121707
บาร์โค้ด2000005599
เล่มปีที่ 13ฉบับที่150(2556)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า19 ก.ย. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม0