เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00120625
บาร์โค้ด2000005517
เล่มปีที่ 35ฉบับที่413, 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า2 ก.ย. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม1