เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00053409
หมายเลขทรัพยากรi00140872
บาร์โค้ด2000005512
เล่มปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (Jul./Dec.) 2012
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า23 ก.พ. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0