เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049104
หมายเลขทรัพยากรi00119793
บาร์โค้ด2000005402
เล่มปีที่ 13ฉบับที่148(2556)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า31 ก.ค. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม0