เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049445
หมายเลขทรัพยากรi00119792
บาร์โค้ด2000005401
เล่มปีที่ 35 ฉบับที่ 3 (2556)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า31 ก.ค. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม0