เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049212
หมายเลขทรัพยากรi00119788
บาร์โค้ด2000005398
เล่มปีที่ 16, 2556
ฉบับ4
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า31 ก.ค. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม0