เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049536
หมายเลขทรัพยากรi00119224
บาร์โค้ด2000005345
เล่มปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ม.ค./มิ.ย.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า14 ก.ค. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม0