เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049212
หมายเลขทรัพยากรi00119126
บาร์โค้ด2000005272
เล่มปีที่ 16, 2556
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า23 มิ.ย. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม0