เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049104
หมายเลขทรัพยากรi00118811
บาร์โค้ด2000005226
เล่มปีที่ 13ฉบับที่147(2556)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า12 มิ.ย. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม0