เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049104
หมายเลขทรัพยากรi00118452
บาร์โค้ด2000005140
เล่มปีที่ 13ฉบับที่146(2556) ปีที่12ฉบับที่141(2555) ปีที่12ฉบับที่137(2555) ปีที่12ฉบับที่140(2555) ปีที่12ฉบับที่144(2556) ปีที่12ฉบับที่145(2556)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ห้องวารสาร มุมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
วันที่นำเข้า18 พ.ค. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม0