เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049445
หมายเลขทรัพยากรi00118450
บาร์โค้ด2000005138
เล่มปีที่ 35ฉบับที่ 2 (2556)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า17 พ.ค. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม0