เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049104
หมายเลขทรัพยากรi00118446
บาร์โค้ด2000005134
เล่มปีที่ 12ฉบับที่145 (2556) ปีที่12ฉบับที่141(2555) ปีที่12ฉบับที่137(2555) ปีที่12ฉบับที่140(2555) ปีที่12ฉบับที่144(2556) ปีที่12ฉบับที่146(2556)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ห้องวารสาร มุมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
วันที่นำเข้า17 พ.ค. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม0