เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049212
หมายเลขทรัพยากรi00118445
บาร์โค้ด2000005133
เล่มปีที่ 16, 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า17 พ.ค. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม0