เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00050024
หมายเลขทรัพยากรi00141478
บาร์โค้ด2000004973
เล่มปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ก.ค./ธ.ค.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า22 มี.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0