เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00050024
หมายเลขทรัพยากรi00141477
บาร์โค้ด2000004970
เล่มปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (ม.ค./มิ.ย.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า22 มี.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0