เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049212
หมายเลขทรัพยากรi00118211
บาร์โค้ด2000004943
เล่มปีที่ 15,2555
ฉบับ11
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า18 มี.ค. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม0