เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00117899
บาร์โค้ด2000004910
เล่มปีที่ 35ฉบับที่407, 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า5 มี.ค. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม0