เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049212
หมายเลขทรัพยากรi00117512
บาร์โค้ด2000004833
เล่มปีที่ 15,2555
ฉบับ10
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า9 ก.พ. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม0