เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049445
หมายเลขทรัพยากรi00117509
บาร์โค้ด2000004830
เล่มปีที่ 34 ฉบับที่ 6 พ.ย.-ธ.ค.2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า9 ก.พ. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม0