เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049579
หมายเลขทรัพยากรi00117134
บาร์โค้ด2000004688
เล่มปีที่ 29ฉบับที่3(2551)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า10 ม.ค. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม0