เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049445
หมายเลขทรัพยากรi00117036
บาร์โค้ด2000004591
เล่มปีที่ 34 ฉบับที่ 5 (2555)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า6 ม.ค. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม0