เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049104
หมายเลขทรัพยากรi00116917
บาร์โค้ด2000004485
เล่มปีที่12ฉบับที่141(2555) ปีที่12ฉบับที่137(2555) ปีที่12ฉบับที่140(2555) ปีที่12ฉบับที่144(2556) ปีที่12ฉบับที่145(2556) ปีที่12ฉบับที่146(2556)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ห้องวารสาร มุมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
วันที่นำเข้า19 ธ.ค. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม0