เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00116394
บาร์โค้ด2000004275
เล่มปีที่ 34ฉบับที่401, 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า2 ก.ย. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม0